มอบหน้ากากผ้าให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจกให้แก่ประชาชน