Privacy Policy and Terms & Conditions

นโยบายความเป็นส่วนตัวของแซนตาส

แซนตาส จัดทำเว็บไซต์ www.santas.co.th เพื่อให้บริการ

หน้านี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบเกี่ยวกับนโยบายของเราในการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากบุคคลใดก็ตามตัดสินใจที่จะใช้บริการของเรา

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของเรา ถือว่าคุณตกลงเรื่องการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรารวบรวมจะใช้เพื่อการให้บริการและปรับปรุงบริการ เราจะไม่ใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับบุคคลใดก็ตามยกเว้นที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

คำที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีความหมายเช่นเดียวกับคำที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งเข้าไปดูได้ที่ www.santas.co.th ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เพื่อบริการที่ดีขึ้น เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้บางอย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลที่เรารวบรวมจะใช้เพื่อการติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณ

Log Data

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลที่บราวเซอร์ของคุณส่งมาให้เราซึ่งเรียกว่า Log Data Log Data อาจรวมถึงข้อมูลเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (“IP”) รุ่นบราวเซอร์ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์เหล่านั้น และข้อมูลสถิติอื่นๆ

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก โดยทั่วไปใช้ค่าเอกลักษณ์ซึ่งไม่ระบุตัวตน
คุกกี้จะถูกส่งไปยังบราวเซอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและบันทึกในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์คุณ
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการของเรา คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฎิเสธคุกกี้
เหล่านี้ หากคุณเลือกที่จะปฎิเสธคุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถใช้บริการของเราบางส่วน

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่อ

  • อำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา
  • ให้บริการในนามของเรา
  • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือ
  • ช่วยเราในการวิเคราะห์ว่าบริการของเราถูกใช้อย่างไร

เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการของเราทราบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม

ความปลอดภัย

เนื่องจากคุณไว้วางใจเราโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา
ดังนั้นเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตามโปรดทราบไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนตหรือวิธีการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ 100% เราจึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น หากคุณคลิกลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรงโปรดทราบว่าเราไม่ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ภายนอก
ดังนั้นเราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบเนื้อหา
หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ก็ตามของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ
ดังนั้นเราแนะนำให้คุณเข้ามาที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ก็ตามโดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่โพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราทันที

เงื่อนไขการบริการ

1. เงื่อนไข

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ www.santas.co.th ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดซึ่งบังคับใช้ และตกลงว่าคุณรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใดๆ ก็ตามซึ่งบังคับใช้ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งบังคับใช้

2. สิทธิในการใช้

ก. ให้สิทธิในการดาวน์โหลดเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ในเว็บไซต์แซนตาสชั่วคราวหนึ่งสำเนาเพื่อการชมส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการค้าถือเป็นการให้สิทธิไม่ใช่การโอนสิทธิ และภายใต้สิทธิดังกล่าว คุณจะไม่

  1. ดัดแปลงหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ก็ตาม
  2. ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อการค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้า)
  3. พยายามที่จะแปลงรหัสกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์แซนตาสโฮม
  4. ลบเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ออกจากเนื้อหาหรือ
  5. ถ่ายโอนเนื้อหาไปให้บุคคลอื่น หรือ “ลอกเลียนแบบ” เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่นใดก็ตาม

ข. สิทธินี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณฝ่าฝืนข้อจำกัดใดๆ ก็ตามเหล่านี้ และเราอาจยกเลิกสิทธินี้ในเวลาใดก็ตาม เมื่อยกเลิกการเข้าชมเนื้อหาเหล่านี้หรือสิทธิดังกล่าว คุณจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดซึ่งอยู่ในการครอบครองของคุณไม่ว่าในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์หรือเอกสารที่พิมพ์

3. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ก. ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพในเว็บไซต์ของเรานำเสนอตาม “สภาพที่เป็นอยู่” แซนตาสไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
และปฎิเสธการรับประกันอื่นใดก็ตามทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ

ข. นอกจากนี้แซนตาสไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลที่อาจเกิดขึ้น
หรือความน่าเชื่อถือในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
และเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ หรือบนเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

ค. การซื้อสินค้าที่มีส่วนลดจากโปรโมชั่นรายการใดรายการหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายตามฤดูกาล สินค้าที่ยกเลิกผลิต หรือ สินค้าลดราคาที่มีจำนวนจำกัด หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ หากพบเจอความแตกต่างของราคาสินค้าไม่ว่าจากช่องทางใดๆ จะไม่สามารถเรียกร้องขอส่วนลดเพิ่มเติม หรือขอคืนเงินและส่วนต่างจากโปรโมชั่นได้ทุกกรณี ข้อเสนอส่วนลดดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

4. ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ทั้งหมดนี้มีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายไทยและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและบทบัญญัติของสนธิสัญญา

5. ข้อจำกัด

Santas.co.th รวมทั้งผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามสำหรับความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายในการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์แซนตาส
แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของแซนตาส โฮมจะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว
เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

6. ความถูกต้องของเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพซึ่งปรากฎใน santas.co.th อาจมีความผิดพลาดด้านเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ santas.co.th ไม่รับประกันว่าซอฟแวร์ ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบันเราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวอย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อผูกพันในการอัพเดตเนื้อหา

7. ไฮเปอร์ลิงค์

แซนตาสไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของแซนตาส โฮม การใส่ลิงค์ใดๆก็ตามในเว็บไซต์ไม่ได้ถือเป็นการรับรองโดยแซนตาสผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับแซนตาสเอง

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Santas.co.th อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการฉบับล่าสุด

9. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและคุณยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทยอย่างเพิกถอนไม่ได้